| | | | |
Powered by  

Skip Navigation Links
DISCLAIMER


G&G stelt uw belangstelling in ons bedrijf en producten bijzonder op prijs.
Hoewel wij ons uiterste best doen om informatie op de G&G websites
altijd juist en actueel mogelijk weer te geven, blijven wijzigingen en
modellen, uitvoeringen, technische specificaties, prijzen, foto's, schema's of andere informatie te alle tijden voorbehouden.

Aan de inhoud van G&G websites kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
G&G aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van
eventuele voorkomende fouten in de informatie op onze website.

Behoudens de door de Auteurswet 1912 gestelde uitzondering, mag niets uit deze website worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G&G Trading B.V.
Skip Navigation Links
SPITA Smart Products B.V.
Industrieweg 18-9,  3846 BD HARDERWIJK (NL)
Tel.+31(0)341-414993  E-mail: verkoop@spita.nl
Copyright 2019    SPITA Smart Products B.V.
Powered by